Om tømmerhus

Laftede tømmerhus har lange tradisjoner i Norge, og vi har mange stolte bærere av denne håndverkstradisjonen.
I et tømmerhus fra Finnlamelli kombineres ny teknologi og tradisjon slik at alle de gode egenskapene i et tømmerhus blir bevart samtidig som du får et topp moderne hus tilpasset dagens krav.
Ved å benytte tømmer i veggene får du en yttervegg som er helt naturlig og fri fra plast og andre materialer. Du får en pustende vegg som regulerer inneklimaet ditt på en helt naturlig måte ved hjelp av treets fantastiske egenskaper.

Tømmerhus fra Finnlamelli benytter lamelltømmer som er tilvirket på fabrikken i Alajärvi, Finland. Lamelltømmer er delte tømmerstokker som er limt sammen med kjerneveden vendende utover. Slik får du en tømmerstokk som ungår vridninger og er helt stabil.

Tømmer er et naturlig og fornybart materiale som kan høstes fra bærekraftig forvaltede skoger. Når trær blir hogd ned for å brukes til tømmer, plantes det nye trær for å erstatte dem. Dette bidrar til å opprettholde skogens helse og sørger for en kontinuerlig forsyning av trevirke. Finnlamelli er PEFC-sertifisert, som beviser at tømmeret kommer fra en bærekraftig forvaltet skog.

Bygging av et tømmerhus krever mindre energi sammenlignet med materialer som stål eller betong. Produksjonen av tømmer krever vanligvis mindre energi og ressurser enn produksjonen av andre byggematerialer, og hos Finnlamelli brukes alt. Det som er til overs etter produksjonen av tømmeret brukes til fjernvarme.

Tømmer er også et naturlig isolasjonsmateriale og har gode termiske egenskaper. Det betyr at det gir god varmeisolasjon og kan bidra til å redusere behovet for energi til oppvarming og kjøling av huset.

Et tømmerhus kan også være mer energieffektivt i bruk sammenlignet med hus laget av andre materialer. Tømmer har en høy termisk masse, noe som betyr at det kan lagre og frigjøre varme over tid. Dette bidrar til å opprettholde en jevn innetemperatur og redusere behovet for oppvarming eller kjøling.

Trevirke har evnen til å absorbere og frigjøre fuktighet i omgivelsene. Når luftfuktigheten er høy, absorberer trevirke fuktighet og reduserer dermed fuktighetsnivået innendørs. Når luftfuktigheten er lav, avgir trevirke fuktighet og bidrar til å øke fuktighetsnivået i huset. Denne naturlige fuktighetsregulerende egenskapen bidrar til å opprettholde et behagelig og sunt inneklima.

Tømmerhus har også en konstruksjon som tillater naturlig ventilasjon. Tre er et porøst materiale som tillater luftstrøm gjennom husets vegger. Dette kan bidra til å regulere luftkvaliteten og fjerne fuktighet eller skadelige stoffer som kan samle seg innendørs. Naturlig ventilasjon kan også bidra til å redusere behovet for kunstig kjøling og ventilasjonssystemer, noe som igjen kan redusere energiforbruket.

Tømmerhusets naturlige egenskaper vil derfor bidra til et sunt og komfortabelt inneklima ved å regulere fuktighet og luftstrøm på en naturlig måte.