Et miljøvennlig produkt

Faktainformasjonen under er hentet fra VTT.

(VTT er Nordens største forskningssenter eid av den finske stat.)

Et tømmerhus har omtrent det samme energiforbruket som et tradisjonelt bygd hus sett i et 50 års perspektiv. Regner en både energiforbruk og klimagassutslipp vipper det godt over i tømmerhusets favør. Tilvirkning av en del byggematerialer gir relativt stort utslipp av klimagasser.

Om du ønsker mer informasjon:
Loghouse is more ecologic – Engelsk
Resume-T148 – Norsk