Tømmerhus

Vi har ganske mange katalogmodeller innen tømmerhus. Så langt har ingen bestilt en modell slik den er på nettet. Alle hus tilpasses dine behov og ønsker.